Berni Prins style=

Wie is Berni Prins?

 

Al in 1995 nam Berni Prins het besluit om hoefsmid te worden. De opleiding tot Rijksgediplomeerd Hoefsmid aan van de Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen Deurne (NHB- Deurne) was in die tijd alleen toegankelijk voor studenten van 18 jaar en ouder. Om de periode van zijn 16e tot zijn 18e te overbruggen heeft bij de opleiding MBO Veehouderij (keuzerichting paard) niveau 4 in Groningen gevolgd en behaald. In deze periode heeft hij basiskennis opgebouwd met betrekking stalmanagement: verzorging, huisvesting en voeding.

Vanaf 1999 heeft hij, ter voorbereiding op het toelatingsexamen van NHB-Deurne, stage gelopen bij Johan van der Woude uit Gasteren.

In 2000 slaagde Berni Prins voor zijn toelatingsexamen in Deurne en is hij gestart met de opleiding. Gedurende zijn opleiding heeft hij zijn stage bij Johan van der Woude voortgezet.

In 2001, een half jaar voor zijn afstuderen, is hij naast zijn stage gaan werken voor de paardenkliniek van Ars&Dier in Bears. Hier ondersteunde hij de dierenartsen bij operaties, röntgenonderzoeken en kreupelheidsonderzoeken. Deze werkplek bood hem de gelegenheid zijn anatomische kennis uit te breiden en ervaring op te doen op het gebied van het behandelen van kreupelheden en orthopedische hoefverzorging.

In 2002 studeerde Berni Prins af als Rijksgediplomeerd Hoefsmid. Zijn stage bij Johan van der Woude heeft hij toen beëindigd en hij heeft in dat jaar bij een aantal gespecialiseerde (kliniek)hoefsmeden verdiepingsstages gevolgd.

Vanaf 2002  is hij werkzaam als zelfstandig ambulant hoefsmid, in combinatie met zijn werk als hoefsmid voor de paardenkliniek in Bears. Zijn werk als ambulant hoefsmid bestaat voornamelijk uit de begeleiding van (grote) sportstallen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

In 2011 is Berni Prins klaar voor een verder specialisatie en verdieping in zijn werk. In dat jaar opent hij zijn eigen hoefsmederij naast de paardenkliniek van Arts&Dier in Bears. In de hoefsmederij behandelt hij, in samenwerking met de dierenartsen van Arts&Dier, paarden die aangepaste of orthopedische hoefverzorging nodig hebben. Daarnaast ontvangt hij hier op afspraak zijn eigen klanten.

In 2011 is de intervisiegroep NOKH (Noord Oostelijke Kliniek Hoefsmeden) opgericht voor Olivier Smink. Vanaf de oprichting maakt Berni Prins deel uit van deze intervisiegroep. De leden van de intervisiegroep zijn verbonden aan paardenklinieken in het noorden en oosten van Nederland en zich hebben gespecialiseerd in orthopedische hoefverzorging. Deze intervisiegroep komt maandelijks bijeen en heeft als doel het vaststellen en beschrijven van kwaliteitsrichtlijnen voor reguliere en orthopedische hoefverzorging. Deze richtlijnen dienen als basis voor het bevorderen van de kwaliteit van de hoefverzorging in Nederland.
Vanuit dit initiatief is Stichting Noord Oostelijke Klinieken & Hoefsmeden opgericht. Deze stichting heeft als doel de verbetering van de kwaliteit van hoefverzorging door te zorgen voor een goede kennisuitwisseling tussen hoefsmeden en dierenartsen, het verbeteren van de samenwerking tussen deze disciplines en het verstrekken en/of uitgeven van beroepsgerelateerde informatie (waaronder intervisie en bijscholing). Berni Prins is voorzitter van deze stichting.

In 2015 is Berni Prins toegetreden tot het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden. Naast zijn rol als vice-voorzitter houdt hij zich bezig met onderwijs. In deze rol werkt hij samen met andere betrokkenen aan de inhoud en exameneisen van de Europees erkende opleiding tot hoefsmid en is hij aanspreekpunt voor scholen, stagebieders en de examencommissie.

Op dit moment werkt Berni Prins als ambulant hoefsmid waarbij hij klanten thuis bezoekt en als orthopedisch hoefsmid in Bears op de maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag. Daarnaast verzorgt hij regelmatig lezingen en treedt hij op als (dag)voorzitter bij bijscholingen.